C és R Közlekedésépítő Kft | 8000 Székesfehérvár, Csucskai utca 4.

Hulladékkezelés

Cégünk fontosnak tekinti a hulladékkal való foglalkozást, hiszen napjainkban a hulladék eltakarítása, felhasználása, semmissé tétele elengedhetetlen. A hulladékgazdálkodási törvény (2000. évi XLIII. tv) kimondja, hogy hulladékkezelési tevékenység fogalma alá tartozik a hulladék tárolása és újrahasznosítása, valamint a gyűjtése és szállítása is (Hulladékgazdálkodási engedélyünk száma: FE/KTF/511-9/2020).

Miért fontos a hulladékkezelés?

A fogyasztói társadalom, a műszaki cikkek folyamatos fejlődése, hatalmas hulladékmennyiséget termel. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a hulladékoknak milyen káros hatásai vannak a természetre nézve. A nem megfelelően tárolt hulladék árthat földünknek. A legveszélyesebb szennyezést a talaj és a talajvíz kapja, de nem szabad megfeledkeznünk a levegőszennyeződésről sem. Az ártalmak közé soroljuk még a fertőzések terjedését (állattartással kapcsolatos főként, hiszen a trágya tartalmazhat kórokozó mikroorganizmusokat) és a rágcsálók populációjának növekedését.

Szerencsére már országunkban is régóta foglalkoznak a hulladékkezeléssel, így óvva saját természetünket a károktól.

Főleg a modern technikának köszönhetően a hulladék újrahasznosításra kerül, így a felhasznált része hasznos alapanyagként szolgálhat.

Mire jó a hulladékkezelés?

  • Az emberek felvilágosítása a szelektív hulladék gyűjtéséről
  • A keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése
  • A veszélyes hulladék megfelelő és szakszerű tárolása
  • Az újra nem használható elemek megsemmisítése.

Hogyan tudunk MI segíteni a hulladékkezelésben?

  • Szakembereink folyamatosan tájékoztatják partnereinket a tudatos hulladékkezelésről, valamint az ehhez megfelelő jogszabályokról.
  • Hozzásegítjük a legfontosabb információkhoz és lépésekhez.
  • Hozzásegítjük a környezettudatos gondolkodásmódhoz azáltal, hogy általunk beleláthat a hulladékkezelés szövevényes világába.

A legfőbb célunk a megelőzés, az óvatosság és az elővigyázatosság. Takarékosan bánunk a természeti erőforrásokkal, és törekedünk a hulladékok minimalizálása, hiszen káros hatással bír a környezetre és a benne élőkre is.

hulladék kezelés